Związek Europejskich Stowarzyszeń Stroicieli i Techników Fortepianu

An impression of the 2012 congress in Amersfoort (NL)

Europiano to związek 18 niezależnych krajowych stowarzyszeń stroicieli fortepianów. Głównym celem jest stworzenie forum dla rzemieślników w dziedzinie techniki fortepianowej, wspierającego ich interesy zawodowe i handlowe.

Kongres techniczny odbywa się co trzy lata i za każdym razem jest prowadzony przez inne Stowarzyszenie gospodarza. Kongres przyczynia się do zachowania wartości kulturowej instrumentów klawiszowych i muzyki. Kongres odgrywa niezwykle ważną rolę w ramach Europiano.

Europiano prowadzi również i przyznaje własny stopień techniczny, ponieważ nie każdy kraj członkowski ma własny proces certyfikacji. Szkolenie jest również prowadzone przez Europiano w celu przygotowania kandydatów do przyjęcia stopnia Europiano.
Zarząd Europiano jest zawsze zainteresowany kontaktami z krajami, które chciałyby dołączyć do „rodziny” Europiano. (Napisz do tablicy)

Aktualności :

Zdjęcia z Kongresu 2015 w Moskwie

Zdjęcia z Kongresu 2012 w Amersfoort

Europiano na Facebooku